٢١ هزار کشاورز در سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند

با عاملیت بانک کشاورزی، از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، محصولات بیش از ٢١ هزار و ٧٠٠ بهره بردار بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان بیمه شده است.
تصویر ٢١ هزار کشاورز در سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در سال زراعی ١۴٠١-١۴٠٠ تاکنون در زیر بخش‌های زراعی و باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان و منابع طبیعی، ٢١ هزار و ٧٧٧ بهره بردار محصولات تولیدی خود را بیمه کرده اند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال زراعی جاری ٣٣ میلیون و ٧٨٠ هزار قطعه بچه میگو، ١٢ میلیون و ۵۶١ هزار قطعه طیور گوشتی و تخم گذار، ۴۵ هزار و ٣٠٠ هکتار مرتع و ١٧ هزار و ۵٣٢ هکتار محصولات زراعی و باغی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: در سال ١۴٠٠، افزون بر ۴٧٩ میلیارد و ٨٠٠ میلیون ریال غرامت در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت شده است.

396649