عاشقانه های تتلو و سحر قریشی به دعوا ختم شد

حاشیه های سحر قریشی و تتلو تمامی ندارد، اینبار عاشقانه های این دو شاخ مجازی به دعوا کشیده شد.
تصویر عاشقانه های تتلو و سحر قریشی به دعوا ختم شد

به گزارش پرسون، چند وقتی است مهاجرت سحر قریشی از ایران و پس از آن روابط عاشقانه اش یا امیر تتلو خبر ساز شده است.

اما حالا پس از کنسرت اخیر این خواننده در ترکیه و رفتار سحر قریشی، روابط این دو به حاشیه کشیده شده است.

احتمال می‌رود جریان اخیر بازهم یک جنجال ساختگی و بازی رسانه ای این دو نفر برای جذب مخاطب و ترند شدن باشد.

در ابتدا سحر قریشی اشتباه خود را پذیرفته و خطاب به تتلو و هوادارانش استوری زیر را منتشر کرده است.

خداحافظی سحر قریشی از دنیای بازیگری

تتلو اما در پاسخ او و در کانال خود او را مقصر دانسته و عذرخواهی او را نپذیرفته است. نمونه ایی از پیام های این خواننده را در زیر مشاهده می نمایید.

R9278900

F0278905

396516