سوت‌ زن‌ها از سازمان بورس جایزه گرفتند

در دوره مدیریت جدید سازمان بورس، قرار بر این شد که گزارشگران تخلفات یا همان سوت‌زن‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ جریمه را به عنوان جایزه گزارش تخلف دریافت کنند.
تصویر سوت‌ زن‌ها از سازمان بورس جایزه گرفتند

به گزارش پرسون، سازمان بورس از طریق اداره دیده‌بان سلامت به آدرس dideban.seo.ir آماده دریافت گزارش تخلفات در حوزه ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی از مردم است.

منبع: سایت سنا

396492