عذرخواهی‌ «هومن حاجی‌عبداللهی» از مردم ایران

هومن حاجی عبداللهی، بازیگر و صداپیشه بابت توییت‌هایی که طی چند روز گذشته از وی باعث دلخوری و انتقاد مردم شده بود، عذرخواهی کرد.

تصویر عذرخواهی‌ «هومن حاجی‌عبداللهی» از مردم ایران

به گزارش پرسون، هومن حاجی‌عبداللهی، بازیگر و صداپیشه بابت توییت‌هایی که طی چند روز گذشته از وی باعث دلخوری و انتقاد مردم شده بود، عذرخواهی کرد.

وی در توییتی نوشت:

‌من در روزهای گذشته، توییت‌هایی نوشتم که بازخورد خوبی نداشت و موجب رنجش بخش بزرگی از مخاطبان شد. با کمی دقت و مشورت با برخی از دوستان، فهمیدم که آن توییت‌ها اشتباه بزرگی بوده‌اند و پاک‌شان کردم. امیدوارم ملت ایران، که میدانم در روزهای سختی گرفتارند، عذرخواهی صادقانه مرا بپذیرند.

هومن حاجی‌عبداللهی، بازیگرِ سری پایتخت دیروز در توییتی نوشته بود: «روزمان را با نام خدا و گور پدر حرف مردم آغاز کنیم».

‎حاجی‌عبداللهی در پاسخ به این واکنش که مگر همین مردم او را به اینجا نرسانده‌اند؟ پاسخ داد که: «نه»!

منبع: همشهری آنلاین

396441