هواپیمایی آسمان از بیمه البرز قدردانی کرد

شرکت خدمات هوایی آسمان از شرکت بیمه البرز به خاطر ارایه خدمات مطلوب بیمه ای قدردانی کرد.
تصویر هواپیمایی آسمان از بیمه البرز قدردانی کرد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، رییس اداره رفاه و بازنشستگان شرکت هواپیمایی آسمان با ارسال نامه ای از رییس و کارکنان شعبه اکباتان بیمه البرز که با حسن رفتار و تلاش مجدانه در امور محوله سبب رضایت همکاران شاغل و بازنشسته شرکت هواپیمایی آسمان شده اند، قدردانی کرد.

396427