راهکارهای تقویت شبکه پرداخت بانک ملی بررسی شد

مدیران ارشد بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد درآمدی بانک‌، به بررسی راهکارهای تقویت شبکه پرداخت و افزایش بهره وری زیرساخت های این بانک پرداختند.
تصویر راهکارهای تقویت شبکه پرداخت بانک ملی بررسی شد

به گزارش پرسون، علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک در وبینار بررسی برنامه های اجرایی سال جاری شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه بحث شبکه پرداخت و نظام های پرداخت یکی از دغدغه های مهم مدیران بانک است و باید به سمت افزایش درآمدهای کارمزدی و ارتقای منافع پیش رویم، گفت: بیش از 70 میلیون کارت بانکی فعال در بانک ملی ایران وجود دارد که نیاز است تا متناسب با این ظرفیت، پایانه های فروش نیز تقویت شوند.

علیرضا ماهیار بیان کرد: جانمایی pos ها یکی از برنامه های جدی ماست که باید با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شود.

ناصر شاهباز عضو هیات مدیره و رییس کمیته فناوری اطلاعات بانک نیز در این جلسه گفت: مدیرعامل بانک دو اولویت کسب درآمد از محل خدمات ارزی و افزایش درآمدهای غیرمشاع را برای سال جاری تعیین کرده است که از این جهت باید سهم درآمدهای کارمزدی در سبد درآمدهای بانک افزایش یابد و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهیم.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سهم بانک از درآمدهای PSP ها نیز تصریح کرد: درآمدهای کارمزدی از سه بخش کارتخوان ها، اینترنت بانک و موبایل بانک حاصل می شود که باید سهم کارتخوان ها رشد و افزایش بیشتری یابند.

شاهباز ادامه داد: مدیریت کارتخوان های ناکارآمد، غیرفعال و خاموش باید بازنگری شود و همانطور که در جذب منابع و سپرده های استان ها رتبه نخست بانکی را داریم، در میزان تراکنش ها نیز به رتبه برتر برسیم.

محمدحسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز با تاکید بر نقش پر رنگ شعب در رسوب منابع بانک گفت: بانک ملی ایران در جایگاه نخست کارت های بانکی نزد مردم قرار دارد که این امر محبوبیت و فراگیری بانک نزد مردم را نشان می دهد.

وی بهبود تراز بانک، ارتقای رتبه شرکت های پرداخت و افزایش رسوب منابع را از مهم ترین اهداف سال 1401 عنوان کرد و افزود: از این رو، تدوین مدل جامع رتبه بندی پذیرندگان، توسعه شبکه کارتخوان و جذب مشتری و نگهداشت منابع را به عنوان مهم ترین برنامه های سال جاری دنبال خواهیم کرد.

کاشی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف ترسیم شده نیازمند افزایش همکاری میان همکاران بانک و شرکت سداد هستیم، اظهار کرد: برای حداکثرسازی منافع بانک، کارتخوان ها باید به اصناف دارای تعداد تراکنش های بالا و یا اصناف دارای رسوب بیشتر حساب تخصیص یابند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر لزوم توسعه و بازسازی ناوگان کارتخوان های بانک بیان کرد: برای تحقق نصب یک میلیون دستگاه کارتخوان، باید برنامه بازاریابی و نصب به صورت جدی اجرا شود که با محصولات فناورانه می توانیم رضایت شبکه گسترده تری از پذیرندگان را جذب کنیم تا ورود منابع به بانک نیز بیشتر شود.

همچنین در پایان تعدادی از روسای ادارات امور شعب دیدگاه ها و سوالات خود را طرح کردند.

396344