دیدار پرحاشیه رضا صادقی و خواننده ممنوعه در آمریکا

دیدار رضا صادقی و حسین تهی حاشیه های فراوانی را به دنبال داشت.
تصویر دیدار پرحاشیه رضا صادقی و خواننده ممنوعه در آمریکا

به گزارش پرسون، رضا صادقی، خواننده مشهور که برای اجرای کنسرت به آمریکا سفر کرده است با حسین تهی، خواننده رپ ساکن خارج کشور دیدار کرد.

منبع: سلام نو

396222