بانک ملی 11 پروژه زیر بنایی حمل و نقل را تامین مالی کرد

بانک ملی ایران بیش از 27 هزار و 400 میلیارد ریال برای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تسهیلات پرداخت کرده است.
تصویر بانک ملی 11 پروژه زیر بنایی حمل و نقل را تامین مالی کرد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این میزان تسهیلات به منظور ایجاد و توسعه 11 پروژه بزرگراه، راه آهن، راه اصلی، کنارگذر و آزادراه پرداخت شده است.

پروژه راه آهن میانه اردبیل با مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد ریال، بزرگترین پروژه ای است که توسط بانک ملی ایران تامین مالی شده است.

محور فرخ شهر ایذه با دو هزار میلیارد ریال، راه اصلی گیلانغرب سومار با رقم 500 میلیارد ریال، راه اصلی خرم آباد پلدختر با رقم یک هزار و 500 میلیارد ریال و بزرگراه فسا داراب گهکم با مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال از بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کرده اند.

همچنین کنار گذر شرقی بناب به ارزش دو هزار میلیارد ریال، محور جهرم لار بندرعباس به ارزش دو هزار میلیارد ریال، کنار گذر انزلی به ارزش دو هزار و 500 میلیارد ریال و آزادراه مراغه هشترود به ارزش دو هزار و 200 میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران تامین مالی شده اند.

پروژه میانه سرچم نیز یک هزار میلیارد ریال و بزرگراه صوفیان شبستر سلماس یک هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.

تامین مالی این پروژه ها از سال 1397 تا سال 1400 در اختیار بانک ملی ایران بوده است.

396213