وکیل پایه یک دادگستری:

اعلام دوشیزگی دروغ، باعث فسخ نکاح می‌شود

در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای اختیاراتی است که زن فاقد آن می‌باشد، مانند طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت. اما طبق مجوز قانون مدنی، زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌ عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند.
تصویر اعلام دوشیزگی دروغ، باعث فسخ نکاح می‌شود

به گزارش پرسون، از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» قرار داده شد اما زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کنند.

اعلام دوشیزگی دروغ، مصداق فریب در ازدواج است و باعث فسخ نکاح می‌شود

مریم عرب رحمتی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: چالش آقایان در سند عقد در مورد دوشیزه بودن خانم‌ها است. دوشیزه نبودن خانم یا پنهان کردن ازدواج قبلی مصداق فریب بوده و باعث فسخ نکاح می‌شود.

مهم‌ترین شرط ضمن عقد، وکالت بلاعزل طلاق است!

رحمتی‌پور در مورد شروط عقد گفت: شروط پیش فرض در عقدنامه ۱۲ مورد است مگر اینکه زوجین بخواهند شرط دیگری اضافه کنند.

وی افزود: سردفتر باید این شروط را برای زوجین تفهیم کند و بعد امضا کنند.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: خانم‌ها به موارد دوازده‌گانه عقدنامه دلخوش نباشند زیرا این شروط، تضمین کننده حقوق خانم نیست.

وی مواردی که برای شروط ضمن عقد مطرح می‌کنند را وکالت بلاعزل در طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل، حق اشتغال و حق تعیین مسکن نام برد و تأکید کرد: این شروط را باید طی وکالتی در دفتر اسناد رسمی گرفته شود.

الزامی برای امضای شروط پیش فرض عقدنامه وجود ندارد

مریم عرب رحمتی‌پور در مورد شروط ذکر شده در عقدنامه بیان داشت: عدم پرداخت نفقه زوج به مدت ۶ ماه، حبس زوج به مدت پنج سال، مفقودالاثر شدن مرد به مدت ۶ ماه و اختیار کردن همسر دوم بدون اجازه همسر اول از جمله شروطی است اگر در دادگاه ثابت شود به زن حق طلاق می‌دهد.

منبع: خبر فوری

395808