حرف های جنجالی روحانی جوان با امیر تتلو

لایو اینستاگرام جنجالی روحانی جوان را با امیر تتلو ببینید.
تصویر حرف های جنجالی روحانی جوان با امیر تتلو

به گزارش پرسون، یک روحانی در لایو اینستاگرامش به تتلو گفت تو که موسیقی نمی خوانی و او را با خاک یکسان کرد.

امیر تتلو با نام کامل امیرحسین مقصودلو،در لایو اینستاگرامی با یک روحانی بحثی داشت که فیلم اظهارات این روحانی جوان بسیار بازتاب داشته است.

این روحانی شجریان و عقیلی را به رخ تتلو کشید و ... ادامه را می توانید در فیلم ببینید.

منبع: سلام نو

393518