پرسون از محدودیت های تولید مسکن گزارش می دهد؛

همسایگان مزاحم/ حریم ها سدی برای رفع بافت فرسوده

یکی از مشکلات ساخت و ساز مسکن در تهران محدودیت هایی است که از سوی نهادهای گوناگون در زمینه ساخت و ساز به وجود آمده است و این موضوع باعث رفع نشدن بافت فرسوده خواهد شد.
تصویر همسایگان مزاحم/ حریم ها سدی برای رفع بافت فرسوده

به گزارش پرسون، در بسیاری از محلات تهران به دلیل همجواری با دستگاه های متفاوت مجوز ساخت و ساز از سوی شهرداری تهران صادر نمی شود و این موضوع باعث نارضایتی شهروندان، کاهش درآمد شهرداری ها و نهایتا رفع نشدن بافت فرسوده خواهد شد.

البته شهرداری تهران به عنوان متولی صدور پروانه اجازه بازسازی و تخریب و نوسازی را صادر می کند؛ اما مجوز افزایش طبقات یا همان تراکم را نمی دهند و این موضوع باعث عدم اشتیاق شهروندان می شود .

در این گزارش نگاهی انداخته ایم به مشکلات موجود در حوزه صادر نشدن مجوز ساخت و ساز در برخی از محلات تهران که در ادامه می خوانید.

جنوب تهران درگیر حریم راه آهن

بخش قابل توجهی از بافت فرسوده تهران در محلات جنوبی قرار دارد، مناطق 17 و 18 از جمله این مناطق است؛ اما درست در این مناطق دو خط راه آهن تهران_ اهواز و تهران_ تبریز به طول 9 کیلومتر قرار دارد، خط راه آهن تهران_ تبریز بعد از فعالیت عمرانی چند ساله به زیر زمین و به شکل تونل درآمد و مسیر این تونل محیط تفریحی قرار گرفت؛ اما در خط دوم راه آهن تهران _ اهواز در محلات جنوبی این دو منطقه همچنان روی زمین تردد قطارهای جنوبی کشور صورت می گیرد و اهالی اطراف این خط نیز خواستار تونل شدن این مسیر تردد هستند.

در این بین هر دو خط راه آهن تهران_ اهواز و تهران _ تبریز که به طول 9 کیلومتر در منطقه 17 و 18 قرار دارد ساکنان اطراف آن تمایل دارند ساختمان های فرسوده خود را نوسازی کنند که شرکت راه آهن تهران مجوز افزایش طبقات را نمی دهد و هزاران خانه همچنان با‌ فرسودگی قرار دارند.

آن طور که خبرنگار ما در جریان قرار گرفته است، شرکت راه آهن معتقد است ساخت و ساز بیش از چند طبقه در اطراف خط راه آهن موجب ایجاد خطر برای سازه های بلند می شود، چرا که تردد قطار و لرزش زمین باعث تخریب زیرسازهای ساختمان های بلند مرتبه خواهد شد.

فرودگاه عامل کاهش ساخت و ساز

محله آذری و محله مهرآباد جنوبی نیز در همجواری فرودگاه مهرآباد تهران قرار دارند، ساکنان این محلات نیز همچنان با همسایگان مزاحم خود زندگی را می گذرانند.

این شهروندان نیز نمی توانند ملک شان را با افزایش طبقات بسازند و این موضوع باعث شده تا مالکان بافت فرسوده تمایلی به ساخت و ساز نداشته باشند و سازندگان مسکن نیز در صورت تجمیع چند خانه اقدام به به ساخت ساز می کنند.

گویا سازمان هواپیمایی کشور به علت فرود و بلند شدن هواپیماها به باند فرودگاه مجوز افزایش طبقات نمی دهند.

دکل های برق سدی برای ساخت و ساز مسکن

در غرب تهران دکل های غول پیکر انتقال برق وجود دارد که بخش قابل توجهی از این دکل ها در مناطق 22 و 5 تهران در محلات مسکونی قرار دارد که مجوز ساخت و ساز در زیر سیم های فشار قوی داده نمی شود.

موضوع تنها ساخت و ساز در زیر دکل های برق نیست بلکه شرکت توزیع برق یا همان وزارت نیرو حریم نیز برای اطراف دکل های برق در نظر دارد و به نوعی بناهای همجوار این دکل ها نیز تا یک محدوده مشخصی مجوز ساخت و ساز ندارند.

در این بین طی بررسی خبرنگار ما انتقال نیروی برق جزو واجبات و ملزومات زندگی شهری به حساب می آید؛ اما راه اندازی تونل های تاسیسات شهری و انتقال سیم های برق از این تونل ها کمک بسزایی خواهد داشت، اگر وزارت نیرو توان تامین مالی اجرای تونل های شهری را هم نداشته باشد می تواند با فروش زمین های موجود که دکل های برق در آن مستقر هستند نه تنها هزینه این طرح را تامین کند بلکه درآمد بیشتری کسب کند.

پادگان ها عامل کاهش طبقات

پادگان ها از دیگر محیط هایی هستند که در دل تهران قرار دارند و به موجب آنها اجازه ساخت و ساز در همجواری آنها در بناهای بلند داده نمی شود و حتی آن طور که خبرنگار ما بررسی کرده است، شهرداری تهران پهنه (محله مورد نظر) را برای ساخت ساختمان با ارتفاع 8 تا 10 طبقه در نظر گرفته است و طرح تفصیلی نیز در این خصوص ممنوعیت ندارد؛ اما نهادهای نظامی مانع این اقدام هستند.

موضوع پادگان ها تنها مختص به یک منطقه نیست بلکه مناطق شرقی، غربی و مرکزی پایتخت نیز با این موضوع مواجه هستند.

راهکار چیست؟

اگر نهادهایی مانند راه آهن، فرودگاه، پادگان ها، وزارت نیرو و سایر نهادهای خدماتی تجهیزات خود را به خارج از بافت شهری انتقال دهند؛ هم مجوز ساخت و ساز بناهای فرسوده صادر خواهد شد و هم اینکه تولید مسکن فراهم می شود و نهایتا سرانه های آموزشی، فرهنگی و فضای سبز در محیط های موجود ایجاد خواهد شد.

380759