جدیدترین مدال افتخار برای فدراسیون فوتبال!


تصویر جدیدترین مدال افتخار برای فدراسیون فوتبال!

به گزارش پرسون، روزنامه همدلی با انتشار کارتونی از احسان گنجی به ادامه سوء مدیریت‌ در فوتبال کشور که در آخرین مورد به حذف سرخابی‌ها از رقابت‌های آسیایی منجر شد، پرداخت.

379652