بابایی کارنامی:

کلیدواژه «مافیا» برای توجیه نابسامانی‌ها قابل پذیرش نیست

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیدواژه «مافیا» برای توجیه نابسامانی ها در صنایعی مانند سیمان، فولاد یا خودروسازی قابل پذیرش نیست.
تصویر کلیدواژه «مافیا» برای توجیه نابسامانی‌ها قابل پذیرش نیست

به گزارش پرسون، علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«در صنایعی مانند سیمان، فولاد یا خودروسازی کلیدواژه «مافیا» برای توجیه نابسامانی ها قابل پذیرش نیست، تحول و اقدام انقلابی اتفاقا به معنی مقابله با همین مافیاها است.

باید با مردم صادقانه صحبت و سپس قاطعانه عمل کرد.»

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه (۲۰ دی ماه) عزت الله اکبری تالارپشتی با اشاره به سهام ۶ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا گفت: دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن با این مسئله برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: عدم دخالت دولت در این دو خودروساز، موجب شکوفایی استعدادهایی می ‌شود که از درون و برون می‌توانند به اینها کمک نمایند.

379602