فرهادی مطرح کرد:

خبر خوش به فوتبالی ها از 15 آذر به بعد

معاون ف مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت گفت: حضور تماشگران از ۱۵ آذر در ورزشگاه‌ها با حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت و رعایت نکات بهداشتی بدون مانع است.
تصویر خبر خوش به فوتبالی ها از 15 آذر به بعد

به گزارش پرسون، محسن فرهادی معاون فنی و مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شهر آورد امسال بدون تماشاگر انجام خواهد شد، اظهار کرد:دو بازی فوتبال قبل به صورت پایلوت با حضور تماشاگران برگزار شد که به دلیل نواقص انجام این کار و با هدف بررسی آسیب شناسی و رفع مسائل و مشکلات دیگر بازی های لیگ بدون حضور تماشاچی انجام می شود. بازی شهر آورد که قبل از ۱۵ آذر ماه برگزار می شود بدون تماشاگر خواهد بود و فوتبال دوستان بازی را از خانه تماشا کنند.

او ادامه داد: با تصویب طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها در جلسه ستاد ملی کرونا ، مقرر شده است محدودیت های هوشمند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و بر پایه واکسیناسیون و با یک انضباطی بازگشایی ها انجام شود. هدف گذاری شده تا طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از ۱۵ آذر ماه شروع شود.

سمت بیان کرد: بر ساس مصوبه ستاد ملی کرونا درب ورزشگاه ها و استادیوم فوتبال از ۱۵ آذر ماه به روی تماشاگران و علاقه مندان به فوتبال و سایر رشته های ورزشی در سراسر کشور باز خواهد شد و تماشاگران باید در هنگام ورود به ورزشگاه ها و استادیوم های ورزشی هر دو دز واکسن را تزریق کرده باشند.

فرهادی فزود: اما تماشاگران مسابقات باید ماسک زده باشند و در هنگام نشستن بر روی سکوها فاصله گذاری اجتماعی را حتما رعایت کنند. اعضای یک خانواده مانند برادر و پدر می توانند در کنار همدیگر و باز زدن ماسک در استادیوم ها بازی را تماشا کنند.

او گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا باید حداکثر از ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه ها برای تماشاگران با توجه به امکانات هر استادیوم استفاده شود.

منبع: خبرنگاران جوان

373754