پست احساسی مجری معروف، برای آزاده نامداری

احسان کرمی، مجری سابق صداوسیما متنی را در سالگرد تولد آزاده نامداری منتشر کرد.

تصویر پست احساسی مجری معروف، برای آزاده نامداری

به گزارش پرسون، جسد آزاده نامداری در روز ششم فروردین در منزلش پیدا شد.
رفتنت زلزله اى بود که هنوز ویرانیهاش ادامه داره…براى دخترت بیش از هر کسى….

ولى خوش به حالت که نیستى که ببینى بازار باج دادن داغ تر از همیشه است. نیستى که ببینى اونایى که روح و روان تو رو بازیچه خودشون کرده بودن اونایى که کپى هاى دست چندم تو بودن اینور و اونور هنوز باج میدن براى اینکه تماشاشون کنن…همه چیزشون رو میدن که دوربینى اگر جایى هست اونها رو ببینه و فرش قرمزى اگر جایى پهنه زیر پاشون بیفته…

همچنان سکوت میکنم اما گوشام تیزه تا صداى افتادن تشت رسوایى همشونو بشنوم…

سکوت میکنم و براى غصه نبودنت، براى گندم و براى همه کسانى که نبودنت زندگیشون رو ماتم زده کرده در دلم فریاد میکشم…فریاد میکشم و گوش تیز میکنم.

منبع: مثلث آنلاین

373391