لزوم تسویه بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بازگشت تهران به دوره طلایی تنها در پرتو عملی شدن ۶ اصل میسر خواهد بود که گام نخست آن تسویه بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری است.

تصویر لزوم تسویه بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری

به گزارش پرسون، جعفر شربیانی در جلسه علنی امروز شورای شهر در تذکری درباره پرداخت بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به شهرداری تهران گفت: شهر و شهرداری تهران در دوره های مختلف دولت در ۴ دهه اخیر هزینه های زیادی را در نبود دولت ها پرداخته آن هم در شرایطی که دولت ها اعتقادی به پرداخت قانونی حقوق پایتخت نشینان و شهرداری نداشته اند.

عضو شورای شهر بیان کرد: بازگشت تهران به دوره طلایی تنها در پرتو عملی شدن ۶ اصل میسر خواهد بود نخست اینکه بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهر و شهرداری تهران تسویه شود.

شربیانی یادآور شد: گام دوم پرداخت سهم پنجاه درصدی دولت در ساخت و توسعه مترو و خرید اتوبوس و پرداخت سهم آن در یارانه بلیط مترو و اتوبوس است.

وی تاکید کرد: پرداخت سهم شهر تهران از جریمه های راهنمایی و رانندگی و عملیاتی و اجرایی شدن تضامین و وثیقه های کافی برای تحقق جذب سرمایه خارجی و اوراق مشارکت داخلی برای توسعه و عمران شهر تهران نیز ضرورت دارد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اصل پنجم بازگشت تهران به دوره طلایی را عملیاتی شدن تکالیف برجا مانده قانونی در تحقق مقوله «مدیریت یکپارچه شهری» دانست و گفت: افزایش سهم تهران از مالیات بر ارزش افزوده متناسب با نقش و سهمی که مردم تهران در درآمدهای مالیاتی کشور دارند، نیز ضروری است.

منبع: مهر

372953