گروسی:

سفرم به ایران بیهوده بود!

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، سفر خود به تهران را بی نتیجه دانست.
تصویر سفرم به ایران بیهوده بود!

به گزارش پرسون، رافائل گروسی در گزارش خود به شورای حکام گفت: مذاکراتی که من این هفته در تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام داده ام ، بی‌نتیجه بود.

گروسی روز سه شنبه پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر امور خارجه ایران در حالی که به دنبال توافقی با ایران برای نصب مجدد چهار دوربین آژانس در یک کارگاه قطعات سانتریفیوژ بود ، از تهران بازگشت.اما به نظر می‌رسید که او بدون هیچ پیشرفتی بازگشته است.

گروسی در ابتدای جلسه سه ماهه شورای حکام به ۳۵ کشور گفت: علیرغم تلاش‌های من، این مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای رسیدگی به مسائل پادمان‌های باقی‌مانده ایران که در دو گزارش به تفصیل شرح داده شد، بی‌نتیجه بود. بن‌بست بر سر کارگاه کرج که قطعات سانتریفیوژهای پیشرفته، ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم را می‌سازد، یکی از چندین موضوعی است که روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تیره کرده است

آژانس همچنین خواهان پاسخ‌هایی از ایران در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در چندین سایت ظاهرا قدیمی اما اعلام‌نشده، است.

منبع : ایلنا

372516