دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

در پی فوت یکی از کارکنان مترو در حین انجام وظیفه، شهردار تهران دستور بررسی علت بروز حادثه و برخورد با متخلفین را داد.

تصویر دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

به گزارش پرسون، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره وقوع حادثه فوت یک کارگر در یکی از خطوط مترو نوشت: ‌حادثه دلخراش ازدست دادن همکار عزیزمان در حین انجام وظیفه در ورودی ایستگاه مترو ارم سبز بسیار متاثرم کرد.

زاکانی افزود: ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیز ازدست رفته دستور دادم سازمان بازرسی شهرداری طی ۲۴ ساعت علت بروز حادثه را گزارش دهد تا برخورد لازم با متخلفین احتمالی انجام شود.

منبع: مهر

372462