عوامل تورم و فساد در کشور شناسایی شدند!

تصویر عوامل تورم و فساد در کشور شناسایی شدند!

به گزارش پرسون، به‌ دنبال اعلام وصول طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک» در مجلس، کارزاری برای جرم‌زدایی از عنوان نگهداری حیوانات اهلی و خانگی راه افتاده است... شهاب جعفرنژاد نیز با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع پرداخت.

371905