تصویری از گوهر خیراندیش همراه با دخترش

گوهر خیراندیش عکسی در کنار دخترش آزاده اسماعیل‌خانی منتشر کرده است.
تصویر تصویری از گوهر خیراندیش همراه با دخترش

به گزارش پرسون،گوهر خیراندیش، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون عکسی در کنار دخترش آزاده اسماعیل‌خانی منتشر کرده است.

367188