اوجی:

دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت نفت صرفه جویی کنند

جواد اوجی، وزیر نفت دستور استفاده بهینه انرژی در تمام زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را صادر کرد.
تصویر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت نفت صرفه جویی کنند

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی وزارت نفت جواد اوجی، وزیر نفت، دستور استفاده بهینه انرژی در همه ادارات، شرکت‌ها و شهرک‌های مسکونی را صادر کرد.

منبع: فارس

366926