تبریک رسانه پرسون به مدیر کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران

تصویر تبریک رسانه پرسون به مدیر کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران

برادر عزیزم جناب آقای بنی حسن

انتصاب شایسته حضرتعالی را بعنوان مدیر کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران تبریک عرض میکنم و برایتان آرزوی توفیق روزافزون دارم.

رسانه پرسون

366093