مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی خبر داد:

آغاز رفع تصرف در حریم رودخانه شهرچای ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از آزادسازی مسیر حدود ۳۰ کیلومتری رودخانه و حریم و بستر رودخانه شهرچای ارومیه خبر داد و گفت: هدف از آزادسازی تصرفات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی در اثر سیلاب‌های احتمالی و همچنین تسهیل در انتقال جریان آب به دریاچه ارومیه بوده و ضمناً در صورت آزادسازی بستر رودخانه شهرچایی بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب در مسیر سد شهرچای تا دریاچه ارومیه صرفه‌جویی می‌شود
تصویر آغاز رفع تصرف در حریم رودخانه شهرچای ارومیه

به گزارش پرسون از استان آذربایجان غربی، یاسر رهبردین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به برنامه آزادسازی مسیر حدود ۳۰ کیلومتری رودخانه و حریم و بستر این مسیر اظهار کرد: برخی افراد در گذشته ساخت و ساز‌هایی را در حدود قانونی رودخانه انجام داده‌اند و با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم، امروز با قیمت‌های بسیاری این املاک و باغ‌ها را خرید و فروش می‌کنند.

رهبر دین افزود: پس از صدور اخطار‌های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هرگونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و شرکت آب منطقه‌ای با پشتیبانی دادستان استان و نیروی انتظامی، رفع تصرفات بستر رودخانه را به مساحتی که مطالعه شده آغاز کرده است.

وی گفت: هدف از آزادسازی تصرفات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی در اثر سیلاب‌های احتمالی و همچنین تسهیل در انتقال جریان آب به دریاچه ارومیه بوده و ضمناً در صورت آزادسازی بستر رودخانه شهرچایی بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب در مسیر سد شهرچای تا دریاچه ارومیه صرفه‌جویی می‌شود همچنین با توجه به تغییر رژیم و کیفیت بارش‌های استان از وقوع سیلاب و تبعات آتی آن در فصول بارندگی پیشگیری خواهد شد.

365255