تبریک رسانه پرسون به سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی شهرداری تهران

تصویر تبریک رسانه پرسون به سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی شهرداری تهران

برادر ارجمند جناب آقای مهدی محمدی

انتصاب شایسته شما به عنوان سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که نشان از شایستگی شما در این حوزه است را تبریک میگوییم.

امیدواریم در پرتو الطاف الهی و با بهره‌گیری از ظرفیت های بزرگ انسانی و حرفه‌ای خود در این عرصه؛ در ایفای رسالت خطیر خود برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم، ارتقای امید و اعتماد عمومی موفق باشید.

رسانه پرسون

364936