جزئیات تزریق دوز "بوستر" واکسن کرونا / گروه های هدف چه کسانی هستند؟

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونین بهداشتی، برند و گروه‌های هدف دوز بوستر واکسن کرونا را اعلام کرد.

تصویر جزئیات  تزریق دوز "بوستر" واکسن کرونا / گروه های هدف چه کسانی هستند؟

به گزارش پرسون، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونین بهداشتی، برند و گروه‌های هدف دوز بوستر واکسن کرونا را اعلام کرد.

گروه‌های هدف شامل کارکنان بخش بهداشت واگیر درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است و زمان دریافت دوز بوستر حداقل ۶ ماه پس از دوز دوم است.

منبع: تسنیم

364159