برنامه شورای شهر برای پایتخت

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تهران می‌تواند به عنوان یک بازیگر موثر در دنیای دیپلماسی، به عنوان پیوند دهنده مذاهب، سنت‌ها و قومیت‌ها نقش آفرینی کند، گفت: طرح‌های جدید با همفکری اساتید و مشاوران داریم.

تصویر برنامه شورای شهر برای پایتخت

به گزارش پرسون، سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره روز تهران اظهارداشت: تهران به عنوان پایتخت ام القرای جهان اسلام دارای ظرفیت‌های بی شمار گردشگری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

وی افزود: تهران می‌تواند به عنوان یک بازیگر موثر در دنیای دیپلماسی، به عنوان پیوند دهنده مذاهب، سنت‌ها و قومیت‌ها نقش آفرینی کند.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: قطعا در حوزه تخصصی خودم در کمیته سلامت طرح و برنامه در این زمینه دارم و از نظر اساتید و مشاورین بهره مند شده که ان شالله خروجی آن برای تهران مفید خواهد بود.

منبع: فارس

364101