حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با پرسون پاسخ داد:

علت مخالفت برخی نمایندگان با طرح شفافیت آراء چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همکاران مخالف طرح شفافیت آراء نمایندگان، دغدغه‌هایی بابت فشار و تهدید برخی گروه‌های صنفی در خصوص رأی مثبت و یا منفی خود نسبت به موضوعات مختلف دارند.
تصویر علت مخالفت برخی نمایندگان با طرح شفافیت آراء چیست؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی خود از تصویب و یا رد طرح شفافیت آرای نمایندگان به خبرنگاران پرسون، گفت: معتقد به تصویب این طرح هستم؛ البته کلیات این موضوع نیاز به تبیین دارد. اگر همکاران به گزارش شفافیت که کمیسیون آیین نامه ارائه داده است؛ مراجعه کنند، به این طرح رأی خواهند داد و یک حرکت جدیدی در مجلس یازدهم را پایه‌گذاری می‌کنند.

حاجی‌دلیگانی افزود: احتمالا این طرح ظرف سه هفته آینده در دستور کار قرار گیرد؛ البته به شرطی که طبق تبصره 1 ماده 100 جایگزین موضوعات دیگر در نوبت شود.

وی در خصوص دیدگاه نمایندگان مخالف این طرح نیز گفت: برخی از همکاران معتقدند در مباحث اجتماعی و یا صنفی ممکن است عده‌ای رأی نمایندگان را تحت تأثیر قرار دهند و به اصطلاح فشارهایی وارد کنند و مانع از آزاداندیشی نماینده و یا تهدید وی شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راهی جزء آغاز شفافیت وجود ندارد، با عملی و همگانی شدن این طرح، ملاک‌ها به مرور تغییر می‌کند. جامعه باید توجه داشته باشد که اعمال فشارها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین خوفی که الان وجود دارد با اجرایی شدن این طرح، شکسته می‌شود و نمایندگان نباید نگرانی در این رابطه داشته باشند.

364085