معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

تزریق دُز سوم واکسن کرونا آغاز شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر درمان دانشگاه آغاز شد.
تصویر تزریق دُز سوم واکسن کرونا آغاز شد

به گزارش پرسون از استان کرمانشاه، ابراهیم شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از آغاز تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر درمان دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: پرسنل حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی که ۶ ماه از نوبت دوم واکسن آن‌ها گذشته برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا اقدام کنند.

وی ادامه داد: افراد واجد شرایط می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی جهت دریافت دُز سوم واکسن کرونا به مراکز مشخص شده مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به مراکز مدنظر، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ساعت ۸ تا‌ ۱۳، دانشگاه آزاد اسلامی واقع در باغ نی ساعت ۸ تا ۱۳ و ساعت ۱۵تا ۱۹، دانشکده بهداشت ساعت ۸ تا ۱۳ و ساعت ۱۵ تا ۱۹ آماده تزریق دُز سوم واکسن برای کادر درمان هستند.

شکیبا در پایان، خاطرنشان کرد: نیروهای بهداشتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام توان برای انجام واکسیناسیون در این مراکز و سایر مراکز تجمیعی واکسیناسیون استان مستقر هستند و بی‌وقفه در حال فعالیت می‌باشند.

منبع: فارس

363548