نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

آمار خانه‌های خالی بیش از رقم اعلام شده است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی به کمک سازمان بازرسی نسبت به شناسایی واحدهای باقی مانده خالی و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

تصویر آمار خانه‌های خالی بیش از رقم اعلام شده است

به گزارش پرسون، اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: متولی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی وزارت راه و شهرسازی است که مکلف است لیست خانه‌های خالی را تهیه و به سازمان امورمالیاتی معرفی کند. بر اساس آخرین رایزنی صورت گرفته تاکنون حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با خود اظهاری مالکان شناسایی شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: اما قطعا آمار خانه‌های خالی بیش از این رقم است که وزارت راه و شهرسازی به کمک سازمان بازرسی باید هرچه سریع تر نسبت به شناسایی این واحدها و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.همه بخش ها باید در اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باتوجه به اینکه عده ای از طریق ساخت و ساز واحدهای مسکونی آن را دارایی ثابت تلقی می‌کردند، افزایش قیمت نیز به نفع آنان بود. اجرای این قانون برای صاحبان خانه‌های خالی به صورت پلکانی مالیات وضع می‌کند و از ایجاد انحصار در این بازار جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: خانه‌های خالی که شناسایی شده اند، یا باید خانه خود را اجاره بدهند یا به صورت پلکانی مالیات بالایی بپردازند. قطعا اجرای دقیق این قانون در ساماندهی بازار مسکن و کنترل رشد قیمت‌ها موثر است و باید با دقت اجرایی شود.

منبع: ایسنا

363271