بغض و اعتراف به اشتباه در نحوه آموزش؛

صحبت های جنجالی سید جواد هاشمی درباره خواننده های ایرانی+ویدئو

سید جواد هاشمی در برنامه تلویزیونی مهلا صحبت هایی درباره خواننده های ایرانی که از کشور خارج شده و آهنگ های ناهنجار می خوانند نظراتی عنوان کرد که بسیار خبرساز شد.

351264