بیمه حافظ سطح یک توانگری مالی را از آن خود کرد

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی و شناسایی یک شرکت بیمه خوب، وضعیت توانگری مالی آن شرکت بیمه است. سطح توانگری مالی بیانگر میزان توان مالی یک شرکت در انجام تعهدات مالی است، هرچه توانگری مالی یک شرکت بیمه بیشتر باشد قدرت آن در پرداخت و تامین مطالبات مشتریان نیز بیشتر است و مردم می توانند اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند.
تصویر بیمه حافظ سطح یک توانگری مالی را از آن خود کرد

به گزارش پرسون، طی بررسی های فنی به عمل آمده بر اساس اطلاعات مالی سال 1399 از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه حافظ موفق به کسب سطح یک توانگری مالی در بین شرکت های بیمه شد.

گفتنی است توانگری مالی شرکت های بیمه ای در ایران دارای ۵ سطح است که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود و سطح یک توانگری مالی عالی‌ترین سطح محسوب می گردد.

351089