این روستا فقط یک تلفن‌ همراه دارد!

روستای «کلاته علی» از مرکز شهر طبس آن‌چنان فاصله‌ای ندارد اما دست اهالی‌اش از هر نوع امکاناتی کوتاه است از آب لوله‌کشی تا مدرسه‌ای برای تحصیل.

349939