توسط بانک کشاورزی صورت گرفت:

بازگشت بیش از 100 طرح راکد و نیمه تمام به چرخه تولید

بانک کشاورزی در نیمه نخست سال جاری، بیش از 100 طرح راکد و نیمه تمامی که روند اجرایی آن ها دچار وقفه یا رکود شده اند را با هدف راه اندازی مجدد و رونق بخش کشاورزی تعیین تکلیف کرد.
تصویر بازگشت بیش از 100 طرح راکد و نیمه تمام به چرخه تولید

به گزارش پرسون، در اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه نظارت بر طرح ها و تا مرداد ماه سال جاری، تعداد 102 طرح به مبلغ 5427 میلیارد ریال تعیین تکلیف و به چرخه تسهیلات بازگردانده شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1399 حدود 2 برابر رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، با همت و تلاش کارکنان بخش نظارت بر طرح ها، در مرداد ماه سال گذشته، تعداد 53 طرح راکد و نیمه تمام به مبلغ 2268 میلیارد ریال تعیین تکلیف شد که این میزان در مرداد ماه سال جاری به 102طرح به مبلغ 5427 میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان از افزایش حدود 2 برابری طرح های تعیین تکلیف شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

349797