با حکم معاون اول رئیس جمهور؛

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد

با حکم معاون اول رئیس جمهور "سید امیر حسین مدنی" به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد.
تصویر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد

به گزارش پرسون، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با صدور حکمی «سید امیر حسین مدنی» را به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.

مدیرعاملی بنیادهای برکت و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شرکت گسترش انفورماتیک ایران، ریاست هیأت امنای دانشگاه جامع انفورماتیک ایران و گروه جهادی آل یاسین از جمله سوابق و مسئولیت‌های قبلی مدنی به‌شمار می‌رود.

349734