سومین دوره انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه برگزار می شود

اولین جلسه ستاد انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه (سومین دوره) برگزار شد.
تصویر سومین دوره انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه برگزار می شود

به گزارش پرسون، در این جلسه، دستورالعمل مصوب سال گذشته و روند اجرایی سالهای قبل برگزاری این آئین به منظور تقویت نقاط قوت و اصلاحات لازم برای برگزاری شایسته تر این مراسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در جلسه بعدی ستاد، بررسی مواد باقی مانده دستورالعمل ادامه پیدا کند و پس از تصویب جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ شود.

لازم به ذکر است اعضای ستاد متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل توسعه سرمایه انسانی پشتیبانی بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، مدیر عامل بیمه ایران، رئیس پژوهشکده بیمه و مدیرعامل بیمه دی است.

349528