خانواده‌های کادر بهداشت و درمان واکسینه می‌شوند

وزیر بهداشت، در بازدید از مرکز واکسیناسیون بیمارستان شهید لبافی نژاد ضمن گفتگو با پزشکان و واکسیناتورهای حاضر در مرکز، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت این است که خانواده پرسنل بهداشت و درمان را واکسینه کند.
تصویر خانواده‌های کادر بهداشت و درمان واکسینه می‌شوند

به گزارش پرسون، بهرام عین اللهی گفت: عزیزانی که به صورت مستمر درگیر درمان بیماران کرونایی بودند، ویروس را با خود به خانه برده و تعدادی از افراد خانواده آنها مبتلا شدند در همین راستا، دستور داده شد که وابستگان کادر بهداشت و درمان طی یک تا دو هفته آینده واکسینه شوند.

وزیر بهداشت ادامه داد: نزدیک به یک سال و نیم است که کادر بهداشت و درمان در فشار کاری هستند که واکسینه کردن خانواده این عزیزان سبب آرامش خاطر آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه به لطف خدا واکسن بسیار زیادی وارد کشور شده است، افزود: در همین راستا این امکان وجود دارد که والدین دانش آموزان هم واکسینه شوند.

منبع: مهر

349434