بیمه کارآفرین دعوت به همکاری می نماید

بیمه کارآفرین در نظر دارد جهت تکمیل نیرو انسانی خود در مدیریت فناوری اطلاعات از واجدین شرایط با دو ردیف شغلی پشتیبانی و برنامه نویسی دعوت به همکاری نماید.
تصویر بیمه کارآفرین دعوت به همکاری می نماید

به گزارش پرسون، بیمه کارآفرین در نظر دارد جهت تکمیل نیرو انسانی خود در مدیریت فناوری اطلاعات از واجدین شرایط با دو ردیف شغلی پشتیبانی و برنامه نویسی دعوت به همکاری نماید.

مشخصات مورد نیاز پشتیبانی:

مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر و رشته های مرتبط

حداقل دو سال سابقه کار (ترجیحا آشنا با مفاهیم بیمه ای)

آشنایی با نرم افزارهای بیمه و SQL Server

مشخصات مورد نیاز برنامه نویس:

مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر و رشته های مرتبط

مسلط به c# Asp.Net Mvc

مسلط به sql server

آشنایی با برنامه تویسی تحت وب

آشنا به Html & css & javascript

آشنا به مفاهیم Restful API

برای تکمیل فرم استخدامی به گزینه زیر مراجعه فرمایید.

339370