مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان مطرح کرد؛

سرمایه گذاری بیش از ۹۳۶۰ میلیارد ریالی در پروژه های آبی

مدیر عامل آب منطقه ای استان همدان از سرمایه گذاری بیش از ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی در پروژه های آبی توسط بخش خصوصی در استان همدان خبر داد.
تصویر سرمایه گذاری بیش از ۹۳۶۰ میلیارد ریالی در پروژه های آبی

به گزارش پرسون از همدان، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان همدان، منصور ستوده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه هر سه سال یک سد در همدان افتتاح شده است، اظهار کرد: این سدها شامل ۱۰ سد است که در حال اجرا و بهره بردار ی است.

وی افزود: ۷ سد شامل سد اکباتان و آبشینه در همدان، شیرین سو در کبودراهنگ، سرابی در تویسرکان، کلان در ملایر و شنجور در رزن و نعمت آباد در اسدآباد با حجم مخزن حدود ۱۰۸ و حجم تنظیم ۸۸ میلیون متر مکعب است.

ستوده ادامه داد: ۲ سد در حال احداث، خرمرود در تویسرکان و گرین در نهاوند با حجم مخزن ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب و حجم تنظیم ۲۵ میلیون متر مکعب است. همچنین در حال حاضر نیز سد آلان در کبودراهنگ با حجم مخزن ۳ میلیون متر مکعب و حجم تنظیم ۱.۹ میلیون متر مکعب در دست مطالعه قرار دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به اینکه سرمایه گذار ی بخش خصوصی در اجرای سدها، تصفیه خانه های آب شرب و خطوط آبرسانی بیش از ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال است، بیان کرد: انعقاد ۲ قرارداد به روش ماده ۵۶ در عملیات ساخت سدهای خرمرود تویسرکان و گرین نهاوند به مبلغ بیش از ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال، انعقاد ۲ قرارداد به روش BOT تصفیه خانه شهرهای ملایر (ظرفیت ۱۲ میلیون متر مکعب در سال) و تویسرکان (ظرفیت ۷ میلیون متر مکعب در سال) به مبلغ ۶۲۲ میلیارد ریال از جمله موارد این سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند.

مدیریت سیلاب های فصلی با اجرای ۱۶ تغذیه مصنوعی و ۳۶ بند انحرافی

وی به تاثیر مدیریت سیلاب ها و آب های زیرزمینی با اجرای تغذیه های مصنوعی خبر داد و افزود: تغذیه های مصنوعی نه تنها سیلاب های فصلی را مدیریت می کنند بلکه ۳۳ میلیون متر مکعب آب را به منابع آب زیرزمینی تزریق می کنند.

ستوده ادامه داد: در همین راستا ۲۱۵ کیلومتر شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مدرن و نیمه مدرن برای مصارف کشاورزی، ۱۶ تغذیه مصنوعی برای احیای منابع آب زیرزمینی و ۳۶ بند انحرافی با حجم انحراف ۲۸۰ میلیون متر مکعب در سال برای مصارف کشاورزی و احیای منابع آب زیرزمینی در استان همدان احداث شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان تاکید کرد: لایروبی ۱۴۱ کیلومتر رودخانه در استان همدان انجام شده است و در راستای مدیریت سیلاب و مطالعات حد بستر و حریم رودخانه به طول ۸۶۵ کیلومتر، لایروبی رودخانه ۱۴۱ کیلومتر و رپرگذار ی ۱۴۰ کیلومتر انجام و ۱۱۵ کیلومتر در حال انجام است.

اجرای بیش از ۳۶۸ هزار متر خطوط آبرسانی به شهرها و روستاهای استان

وی با بیان اینکه ۳۶۸ هزار متر خطوط آبرسانی در همدان اجرا شده است، بیان کرد: آبرسانی آب شرب از سدهای سرابی تویسرکان (به طول ۱۴ کیلومتر ) و کلان ملایر (بطول ۳۸ کیلومتر ) و تالوار (بطول ۱۴۰ کیلومتر) که در مجموع ۱۹۲ کیلومتر است، انجام شده است.

ستوده با بیان اینکه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح نیز به طول ۴۴ کیلومتر و اعتبار ۸۶۰ میلیارد ریال با تخصیص ۱۲ میلیون متر مکعب در سال صورت گرفته است، گفت: مجوز خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان به پتروشیمی هگمتانه بطول ۱۱ کیلومتر و تخصیص ۰.۶۳ میلیون متر مکعب صادر شده است و خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد بطول ۲۱ کیلومتر و با ظرفیت ۳ میلیون متر مکعب در حال مطالعه است.

و ی در خصوص مدیریت منابع آبی زیرزمینی نیز خاطرنشان کرد: با انسداد ۴ هزار و ۸۶۳ حلقه چاه غیر مجاز در استان ۲۹۶ میلیون متر مکعب هدر رفت آب زیرزمینی در استان همدان تعادل بخشی شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان، افزود: با توقیف بیش از یک هزار دستگاه حفار ی غیر مجاز در حین تردد و یا حفاری از حفر بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز جدید در استان جلوگیری شده است و همچنین با نصب ۵ هزار و ۳۴۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق روند افت سطح آب زیرزمینی نیز در همه دشت های استان کاهشی شده است.

ستوده با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت و تامین آب استان، گفت: آمار بردار ی مرحله سوم از منابع آبی استان شامل چاه، چشمه، قنوات، انهار، ایستگاه پمپاژ، آب بندان، سدها و ... انجام و تعداد بیش از ۳۶ هزار منبع آبی در استان همدان شناسایی شده است.

339303