مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان:

امکان استفاده مهدکودک‌ها از تولیدات کانون پرورش فکری

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان با بیان اینکه طبق اعلام از مرکز، مهدکودک‌ها می‌توانند از محصولات و تولیدات کانون استفاده کنند گفت: در خصوص مدیریت مهدکودک‌ها تاکنون دستورالعملی به کانون ابلاغ نشده اما اگر این اتفاق بیفتد، کانون آمادگی مدیریت مهدکودک‌ها به صورت تخصصی را دارد.
تصویر امکان استفاده مهدکودک‌ها از تولیدات کانون پرورش فکری

به گزارش پرسون از استان زنجان، علیرضا نوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان اظهار داشت: پس از واگذاری مدیریت مهدکودک‌ها به وزارت آموزش، سازمانی به نام تعلیم و تربیت کودکان تاسیس شد اما دستورالعملی در این رابطه به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً از سوی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به استان‌ها ارسال شده است، خاطرنشان کرد: طبق این نامه به مهدکودک‌ها اعلام شده که ارتباط خود با کانون را بیشتر کرده و حداقل بتوانند از محصولات، تولیدات، کتاب و لوازم تخصصی کانون استفاده کنند.

نوری افزود: مهدکودک‌ها در گذشته از هر کتاب و محصولاتی برای تربیت کودکان استفاده می‌کردند که ممکن است مورد تایید تخصصی این حوزه نباشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: علت بِرند شدن کانون به این دلیل این است که برای تمام تولیدات خود در بخش‌های مختلف، حساسیت نشان داده است.

وی اظهار کرد: به همین دلیل، ابلاغ شده که هر کتاب و محصولی را نمی‌توان وارد مراکز کانون کرد و در اختیار اعضا قرار داد و حتما باید از تولیدات مورد تایید خود کانون باشد که به صورت علمی‌تر و تخصصی‌تر تدیون و تولید شده است.

نوری با بیان اینکه مهدکودک‌ها می‌توانند از محصولات کانون استفاده کنند، خاطرنشان کرد: طبق اعلام از مرکز، مهدکودک‌ها می‌توانند از محصولات و تولیدات کانون استفاده کنند و در خصوص مدیریت مهدکودک‌ها تاکنون دستورالعملی به کانون ابلاغ نشده اما اگر این اتفاق بیفتد، کانون آمادگی مدیریت مهدکودک‌ها به صورت تخصصی را دارد.

منبع: موج رسا

339301