افتتاح واحد تولیدی گل و گیاه در مازندران با حمایت بانک کشاورزی

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی و در آخرین روز از هفته دولت، گلخانه پرورش گل های زینتی زرین کشت سبز به مساحت 4000 متر مربع با حضور حسین زادگان استاندار مازندران، در شهرستان عباس آباد افتتاح شد.
تصویر افتتاح واحد تولیدی گل و گیاه در مازندران با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش پرسون، کل سرمایه این طرح بالغ بر 22 میلیارد ریال است که 14 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 99، تامین شد.

این گزارش می افزاید با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 4 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

339192