فدایی در گفت‌وگو با پرسون پاسخ داد:

آیا امکان پرداخت وام بدون ضامن در کشور وجود دارد؟

یک کارشناس امور بانکی بیان کرد: نظام بانکی به دلیل بدهی و مطالبات جاری به هیچ عنوان شرایط پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه را ندارد و این موضوع در هیچ کشوری مرسوم نیست. 
تصویر آیا امکان پرداخت وام بدون ضامن در کشور وجود دارد؟

فردین فدایی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون، در خصوص امکان پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه که وزیر اقتصاد اخیرا به این موضوع اشاره‌ای داشته؛ گفت: نظام بانکی ما به هیچ وجه ظرفیت این موضوع را ندارد و با توجه به حجم انباشته شده مطالبات غیرجاری در حال حاضر شبکه بانکی با یک معضل بزرگ مواجه است.

فدایی با بیان این که صحبت‌های وزیر اقتصاد باید موشکافی شود؛ گفت: به طور کلی ما چنین ظرفیتی در نظام بانکی نداریم و نخواهیم داشت. قطعا اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، ضمانت و وثیقه در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست؛ حتی در کشورهای پیشرفته نیز یک نظام تضمین برای اعطای تسهیلات وجود دارد.

وی تصریح کرد: احتمال دارد صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص متنوع سازی نظام وثایق و تضامین باشد. یک لایحه‌ای در این رابطه تحت عنوان وثایق بانکی در جریان است و پیش نویس آن از سوی بانک مرکزی تنظیم شده و به موازات این لایحه به وثایق مختلف و نظام تضمین‌های مختلف اشاره شده و شبکه بانکی را مکلف کرده تا تضامین مختلف را بپذیرد.

این کارشناس امور بانکی افزود: بنابراین شبکه بانکی در حال حرکت به سمت متنوع سازی و تسهیل شرایط اخذ ضمانت و وثیقه است. در واقع باید تضمین تسهیلات گیرنده طبق شرایط هر شخص تعدیل و متناسب سازی شود.

فدایی بیان کرد: در حال حاضر بانک‌ها با این حجم بدهی و مطالبات ظرفیت ارائه تسهیلات بدون پشتوانه را ندارند. ضمن این که تسهیلات تکلیفی که طبق قانون بودجه هر سال به بانک‌ها تکلیف می‌شود، یک معضل بزرگ برای آنها است. در چنین شرایطی این ایده قابل اجرا نیست؛ پرداخت وام بدون ضامن تیر خلاصی به پیکره نحیف نظام بانکی است که اکنون نیز به دلیل مطالبات جاری و غیره در حال زجرکشیدن است.

339163