همزمان با روز ملی سینما

رونمایی از وب سایت رسمی انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران

میثم میرزائی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران گفت: همزمان با روز ملی سینما از وب سایت رسمی این انجمن رونمایی شد .
تصویر رونمایی از وب سایت رسمی انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران

به گزارش پرسون، به نقل ار روابط عمومی، میثم میرزائی رئیس هیئت مدیره انجمن با تبریک روز ملی سینما و با آرزوی رونق دوباره سینماها افزود با توجه به نیاز انجمن به یک بانک اطلاعاتی جهت معرفی اعضا و سابقه فعالیت آنها ، با همراهی و مساعدت اعضای محترم هیئت مدیره ، وب سایت رسمی انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران به آدرس www.adscinema.com از امروز به صورت آزمایشی در دسترس عموم قرار گرفت .

هریک از اعضا می تواند با توجه به زمینه فعالیت خود با مراجعه به سایت و دریافت شناسه و رمز عبور اختصاصی ،اطلاعات و آثار خود را بارگذاری نموده و با دیگران به اشتراک بگذارد . همچنین با توجه به سرعت واکسیناسیون و امید به بهتر شدن شرایط در نیمه دوم سال با تصویب هیئت مدیره ، اولین جشن مستقل انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران در سال ۱۴۰۰ برگزار می گردد . در مورد اساسنامه ، شورای سیاست گذاری و زمان دقیق برگزاری این رویداد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد .

339142