مادر مبتلا به کرونا می تواند به نوزاد خود شیر دهد؟

مادر مبتلا به کووید19 بسیار نگران سلامتی خود و همچنین سلامتی نوزادش است. سازمان جهانی بهداشت نه تنها می گوید که شیردهی در زمان ابتلای مادر به کووید19، بی خطـر است ، بلکه مادران را تشویق می کند که به نوزادان خود شیر دهند.
تصویر مادر مبتلا به کرونا می تواند به نوزاد خود شیر دهد؟

به گزارش پرسون، مادر مبتلا به کووید19 بسیار نگران سلامتی خود و همچنین سلامتی نوزادش است. سازمان جهانی بهداشت نه تنها می گوید که شیردهی در زمان ابتلای مادر به کووید19، بی خطـر است ، بلکه مادران را تشویق می کند که به نوزاد خود شیر دهد. شیـر مـادر به خودی خود راهی برای انتقـال ویـروس به نـوزاد نیست.

همچنین نگرانی هایی در مورد مراقبت خود مادر مبتلا از نوزاد و نزدیک بودن او به نوزاد وجود دارد که از تماس نزدیک او در دوران شیردهی ناشی می شود و اما آنچه ما دریافتیم این است که در واقع ، خطر انتقال ویروس به نوزاد بسیار بسیار کم است و اگر قرار باشد نوزاد آلوده شود، نوزادان معمولاً موارد بسیار خفیفی از کووید19 دارند و بنابراین این یک خطر جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، ما باید آن را در برابر از دست دادن مزایای تغذیه با شیر مادر مقایسه کنیم.

بسیار مهم است که نوزاد در برابر بسیاری از بیماریهای دیگر که ممکن است در صورت عدم تغذیه با شیر مادر مبتلا شوند، محافظت شود. پس اگر تجزیه و تحلیلی انجام دهیم به این نتیجه می رسیم که مزایای تغذیه با شیر مادر بسیار مهمتر از خطرات احتمالی انتقال کووید19 است.

اگر مادر مبتلا به کووید19 است و به نوزاد خود شیر می دهد ، باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

مادری که نوزاد دارد و در حال تغذیه با شیر مادر است، مطمئناً می خواهد از نوزاد خود در برابر انتقال کرونا اگر چه خطر، احتمالی باشد، محافظت کند .

خطر انتقال ویروس برای نوزاد ممکن است از تماس نزدیک اتفاق بیفتد. بنابراین توصیه می شود از همان نوع حفاظتی که برای سایر اعضای خانواده استفاده می شود، مانند: استفاده از ماسک، شستن مکرر و صحیح دستها، استفاده از دستمال های حاوی الکل و موارد دیگر ، بهره بگیرید.زیرا مهم است که نوزاد با مادر تماس داشته باشد ، اما او باید چنین اقدامات احتیاطی اولیه ای را در برابر انتقال داشته باشد.

آیا مادر شیرده واکسن کووید19 را تزریق کند؟

بر اساس همه شواهد موجود، واکسیناسیون برای مادران شیرده بسیار توصیه می شود.

مهم است که مادر شیرده در برابر کرونا محافظت شود و بتواند تا حد ممکن از خانواده خود مراقبت کند و بیمار نشود.

توصیه می کنیم که به محض اینکه واکسن در دسترس مادران شیرده قرار گرفت حتما واکسینه شوند تا از نوزاد، خانواده و اطرافیانشان محافظت کنند.

338454

مطالب مرتبط