مجری مشهور «من و تو» به ایران برمی‌گردد؟

روزنامه کیهان مدعی شده است که یکی از مجریان شبکه من و تو پیگیر بازگشت به ایران است!
تصویر مجری مشهور «من و تو» به ایران برمی‌گردد؟

به گزارش پرسون، این روزنامه نوشت: یکی از مجریان شبکه من‌ و تو در پیام خصوصی دیگری برای دوست خود در استانی غربی، بار دیگر از وی خواست؛ زمینه برگشت او به ایران را فراهم کند!

پیش‌تر امید خلیلی تجریشی ملقب به طغرل خواهان بازگشت به ایران شده بود که به محض اطلاع‌رسانی خواسته وی، تلویزیون من‌وتو وی را اخراج کرد.

337391