عکس فرشته حسینی روی مجله خارجی

تصویر عکس فرشته حسینی روی مجله خارجی

به گزارش پرسون، فرشته حسینی در مصاحبه با مجله‌ای در صربستان درباره وضعیت کشور و مردم افغانستان صحبت کرده است.

وی گفت: طالبان تغییر نکرده اند. آن‌ها در حال کشتن مردم هستند. نباید سکوت کنیم. باید در جای جای دنیا صدای خود را به گوش مردم دنیا برسانیم.

335003