در تذکر آیین نامه ای مطرح شد؛

پاسخ به اتهامات علیه عنابستانی

نماینده مردم سبزوار در مجلس توضیحاتی درخصوص طرح اتهام از سوی نماینده شازند درخصوص عدم رعایت زمان طرح مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه مطرح کرد.
تصویر پاسخ به اتهامات علیه عنابستانی

به گزارش پرسون، علی اصغر عنابستانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 75 گفت: روز گذشته از تریبون مجلس توسط همکارم آقای احمدی بیغش نکته ای بیان شد و بنده را متهم کردند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید یادآور شد که طبق قانون برای هر وزیر دو مخالف و دو موافق می توانند صحبت داشته باشند، البته براساس آیین نامه می توان وقت را به همکاران دیگر واگذار کرد که بنده نامم برای مخالفت به وزیر امور خارجه به قید قرعه انتخاب شد.

وی ادامه داد: آقای احمدی بیغش از بنده درخواست کردند که تمام وقتم را به ایشان واگذار کنم که نهایتاً با توجه به در نظر داشتن طرح برخی از مسائل مقرر شد 5 دقیقه از زمانم را در اختیار ایشان قرار دهم. در زمان صحبت کردن گاهی اوقات نمی شود زمان را تخمین زد، لذا بنده حدود 11 دقیقه صحبت کردم و مابقی وقت برای ایشان باقی ماند. آقای احمدی بیغش می توانست از زمان استفاده کند و نباید دندان اسب پیش کشی را می شمرد.

عنابستانی تصریح کرد: متاسفانه بخش خبری 20 و 30 در رسانه ملی که باید به عمق بخشی به آگاهی مردم کمک کند، بی انصافی کرد و این موضوع را در قالب حاشیه به نمایش گذاشت که امیدواریم پاسخ امروز نیز از سوی این رسانه برای مردم پخش شود.

333827