تعیین جنسیت کرونا توسط رضا رویگری!

تصویر تعیین جنسیت کرونا توسط رضا رویگری!

به گزارش پرسون، رضا رویگری در صحبت های اخیر خود کرونا را با پیشوند خانم خطاب قرار داد که این موضوع بحث برانگیز است.

وی در آخر ویدیو و در واکنش به صحبت مجری که از او خواست جلوی دوربین با صاحبِ این روزها امام حسین(ع) صحبت کند عنوان کرد: یا امام حسین! تو می‌دانی که مردم ما، چه ارادتی به شما دارند، خودت حفظ‌شان کن؛ خودت واقعاً کاری کن که یک مقداری از این وضعیت دربیایند. این خانم کرونا هم زودتر جمع کند و برود!

332979