نبرد وحشتناک سگ با مار سمی

یک سگ سیاه و مار سمی، به طرز وحشتناکی با هم درگیر شدند که در ادامه ببینید.
تصویر نبرد وحشتناک سگ با مار سمی

به گزارش پرسون، یک سگ و مار به طرز وحشتناکی با هم درگیر شدند.

در فیلم زیر، لحظه درگیری آن‌ها را که با پیروزی سگ همراه بود، مشاهده می‌کنید.

329483