باغ وحشی برای انسان‌ها

فیلمی از یک باغ وحش بزرگ منتشر شده است که برای بازدید از آن، باید از اتومبیل قفسی استفاده کرد.
تصویر باغ وحشی برای انسان‌ها

به گزارش پرسون، به تازگی، فیلمی جدید از یک منطقه حفاظت شده در باغ وحش منتشر شده است که در آن، برای بازدید از حیوانات، باید از خودرو‌های قفسی استفاده کرد. در فیلم زیر، بازدید هیجان انگیز گردشگران از ببر‌ها را مشاهده می‌کنید.

329480