دلیل انتخاب شیر به عنوان سلطان جنگل

در مطلب زیر دلیل چرایی این که شیر را به عنوان سلطان جنگل می دانند توضیح می دهیم.


تصویر دلیل انتخاب شیر به عنوان سلطان جنگل

به گزارش پرسون، شیرها، بلند قدترین حیوان نیستند چراکه زرافه ها به لحاظ قد بلندترند. به لحاظ جثه بزرگترین حیوان نیستند، چرا که فیل ها بزرگ ترند. همچنین به لحاظ سنگین وزن بودن، کرگدن ها سنگین تر از شیر بوده و به لحاظ هوش و زیرکی کفتار ها و شامپانزه ها نسبت به شیر، قدرتمندی بیشتری دارند.

واقعا چرا با این که فیل حیوانی بزرگتر، قوی تر و به مراتب باهوش تر از گروه گربه سانان است اما زمانی که یک شیر را ببیند، پا به فرار می گذارد؟

اما زمانی که یک شیر، فیلی را می بیند، به سمت او حمله ور می شود به گونه ای که نشان می دهد که می خواهد او را شکار کند، با ما در این بخش از گوناگون نمناک همراه شوید تا به پاسخ سوال برسید.

گفتیم فیل حیوانی بزرگتر، قوی تر از شیر است اما با دیدن او پا به فرار می گذارد و در نقطه مقابل زمانی که یک شیر، فیلی را می بیند، به سمت او حمله ور می شود، پس نکته اینجاست:دلیل اصلی نوع نگرش شیر هاست.

در واقع عملکرد شیرها، بازتاب نگرش و طرز فکر آن ها است بنابراین به دلیل همین طرز نگرش، سلطان جنگل خطاب می شود و باعث شده تا همه حیوانات نسبت به او ارزش خاصی قائل باشند، بنابراین نگرش ها و طرز برخوردها، زایده افکار ما هستند.

هیچ کس نمی تواند بدون افکار و اعتقادات ذهنی زندگی کند. هیچ عاملی اعم از مدرک تحصیلی، پول، مقام و منصب و یا حتی میزان ارتباط اجتماعی با افراد دیگر، نمی تواند جای روش سیستم افکاری شما را بگیرد و به اندازه این عامل در مهم بودن شما نقش داشته باشد.

همچنین از ویژگی های دیگری که موجب می شود شیر سطان جنگل باشد، توانمندی هایی او در موقعیت سلطان بودن است. حال این توانمندی کدامند؟

شیر به عنوان سلطان، همواره و در هر شرایطی قدرتمند است و این قدرت هم به لحاظ جسمی است و هم قدرت و توان در لحظه حملات جنگی.

شیر به عنوان سلطان، از توانمندی رهبری برخوردار است و در بین ماده شیر و توله شیر ها احساس رهبری این گروه را داشته و قدرت تصمیم گیری موقعیت مناسب برای شکار یا حس نیاز به تامین غذا را به عهده دارد. اگرچه بیشتر شیر نر، خودش به دنبال شکار می رود اما گاهی به ماده شیر و توله ها نیز دستور شکار می دهد.

در عین حال بهتر است بدانید ببر ها در مقایسه با شیرها، حیواناتی منزوی و به دور از زندگی گروهی هستند، به تنهایی شکار می کنند و قدرت فرمان دادن به بقیه را ندارند.

شیر از قلمرو خود به شدت حفاظت می کند. همان طور که در اصل وظیفه سلطان، نگهبانی و حفاظت از قلمرو خود است که کسی امکان تجاوز به آن را نداشته باشد.

همچنین شیر ها همچون سلاطین، زمانی که قادر به انجام درست وظایفشان نباشند، عزل می شوند و شیر دیگری جای آن ها را می گیرد.

328525